فصلنامه عشایری ذخایر انقلاب (PNQRT) - مقالات آماده انتشار